4th Executive Committee (2016)


Bikram Shrestha: President
Babu Ram Aryal: Immediate Past President
Santosh Sigdel: Sr. Vice-President
Amar Rajbhandari : Vice-President
Romkant Pandey : General Secretary
Tanka Raj Aryal : Secretary
Suraj Adhikari : Treasurer

Members
Nabinda Aryal
Ram Krishna Pariyar
Deepak Koirala
Guna Keshari Pradhan
Roshan Pokharel
Krishna Prasad Pokhrel
Shubhas Pandey
Ramesh Pudasaini
Deepa Adhikari


3rd Executive Committee


Babu Ram Aryal:  President
Bikram Shrestha:  Vice-President
Santosh Sigdel: General Secretary
Romkant Pandey:  Secretary
Amar Rajbhandari : Treasurer

Members 

Suraj Adhikari
Bhushan Ratna Bajracharya
Deepak Koirala
Kabita Pokharel
Nabinda Aryal
Ramkrishna Pariyar
Eswari Sharma IPP


2nd Executive Committee


Babu Ram Aryal:  President
Santosh Sigdel:  Vice President
Bikram Shrestha: General Secretary
Shreedeep Rayamajhi:  Treasurer
Romkant Pandey: Secretary

Members

Gaurab Raj Upadhyaya
Kishor Panth
Ramesh Sharma
Deepak Koirala
Ganesh Poudel,
Muna Thapa
Eswari Prasad Sharma IPP and Invitee


Founding Executive Committee ,  2009


Eswari Prashad Sharma:  President
Hempal Shrestha:  Vice President
Babu Ram Aryal: General Secretary
Shreedeep Rayamajhi: Secretary
Bikram Shrestha: Treasurer

Members 

Ananda Raj Khanal
Gaurab Raj Upadhyaya
Kishor Panth
Saugat Shrestha
Basanta Karki
Anusha Josh